NHÂN HẠT BÍ XANH

Giá bán: Liên hệ

    24 hộp/thùng

    Thùng: 40*27*19.5

    Hạn Sử Dụng: 9 tháng từ ngày sản xuất